Utredningsgruppen AB

Kaserngården 4, 791 40 Falun

  • Org-nr: 556974-9103

  • E-post: info@utredningsgruppen.se

  • Telefon: 023-328 70
UtredningBakgrundskontrollDokumentationUtbildningFöretagsbesiktning

Utredning

Underrättelseinhämtning, analys och beslutsunderlag

Bakgrundskontroll

Vi hjälper dig med beslutsunderlag i rekryteringsprocessen

Dokumentation

Dokumentera och säkra bevis

Utbildning

Skräddarsydda säkerhetsutbildningar

Företagsbesiktning

Due Diligence, hjälper Dig inför exempelvis uppköp av företag eller samarbete med nya partners